Gjutning

Gjutning i metall plast och betong

En dagvattenkassett kan tillverkas med gjutning

Gjutningstekniken är ingen nymodighet. Redan för över hundra år sedan så fick konstgjutningen betydelse för svenska torg och allmänna platser. Men inom verkstadsindustrin så är det inte direkt nya statyer av kungar på häst som tillverkas. Det handlar mer om att skapa delar och produkter som håller exakt form för att passa in i ett specifikt sammanhang.

Numera så kan många olika föremål skapas med gjutningstekniken. En dagvattenkassett kan tas fram på detta vis och det är verkligen smart. Det spar tid och leder också till att föremålet får rätt form och dimension. Precis som att gjutning i betong ger hållbarhet så kan man använda tekniken för plast som också är ett hållbart material.

En dagvattenkassett av plast

Det finns goda anledningar till att gjuta dagvattenkassetter av plast. Materialet har flera fina fördelar. Dels så är det faktiskt mycket hållbart. Då kassetten läggs ner i marken så kan man räkna med att den kommer att hålla formen. Plast påverkas inte av vatten så som till exempel metall kan göra.

En dagvattenkassett av plast kommer att ha en form som är redo för syftet. Det kan vara att kassetten ska kopplas till ett större system som kan ha fler dagvattenkassetter såväl som magasin och rör. Dagvattnet kan på så vis ledas vidare till rätt plats.

Ibland så räcker det med en enda dagvattenkassett. När det rör en privat tomt så kanske det inte behövs mer än så för att få bort ansamlingar av vatten från husets grund. Men när det handlar om större allmänna platser som parkeringar så brukar det krävas lite mer än en del för att avledningen av vatten ska bli effektiv.

Modern teknik är effektiv

Dagens formgjutning och pressgjutning är helt fantastisk att se på. Numera så jobbar verkstäder som kan gjuta dagvattenkassetter med maskiner som kan programmeras. Med en dator så går det att kommunicera med maskinen som får informationen om vad som ska tillverkas.

Gjutformar tillverkas på detta vis och det gör att man får exakthet. Det här är ju otroligt viktigt då formen ska vara till ett system som ska ligga under mark och som inte får fela. Om en dagvattenkassett inte skulle hålla rätt dimensioner så kräver det ju en hel del arbete. Även om kassetten är lätt att hantera så är det inte lika enkelt att gräva upp den för att rätta till en anslutning som inte passar.

Med den moderna tekniken så går det att planera vattenkassetten med tanke på hur den ska användas. Den kommer att ha hål på rätt ställen och anslutningar som gör att det går att skruva till existerande rör på ett enkelt och smidigt sätt. Det är en av de stora fördelarna med att jobba med gjutningsteknik som går att kombinera med kunskapen om programmering.

19 jul 2018


Design By Pixelunion