Gjutning

Gjutning i metall plast och betong

Många former med gjutning

Gjutning är en relativt enkel teknik som har använts länge, och som kan användas för många olika material. Tack vare modern teknik kan allt från termoplast till metaller på olika sätt försättas i smält tillstånd så att de kan överföras till en gjutfrom och anta en önskad fast form då massan har svalnat. Detta har gett upphov till en effektiv och till stor del automatiserad process som används inom verkstadsindustrin för att tillverka exakta och billiga komponenter i olika material.

Gjutning på olika sätt

Det finns en hel del olika metoder för gjutning av olika material som alla har utvecklats till att fungera för storskalig produktion. Detta innebär att metoderna är snabba och säkra, och leder till stora volymer men till minimal kostnad. Metall är ett av de vanligaste materialen som gjuts, på grund av att det är ett material som används i mycket stor utsträckning inom industrin och är del i en mängd produkter och komponenter. Dock är det populärt av samma anledning som det är svårbearbetat, nämligen dess styrka och slittålighet. Det krävs nämligen inte så lite kraft för att forma metallstycken till användbara produkter. Med gjutningen kan man alltså smälta ner metallstycket för att sedan ge det en helt ny form, utan att styrkan och slittåligheten minskar.

En process med flera steg

När man först ska gjuta fram en metallprodukt måste man ta ställning till hur stor volym man behöver, då man väljer gjutform utifrån detta. För stora återkommande volymer av en produkt tar man fram permanenta formar som kan återanvändas. För mindre serier är det inte värt den kostnaden och man kan istället ta fram billigare former i engångsmaterial. Metallen som smälts måste hettas upp till en temperatur som ger precis rätt flytkonsistens. Med detta menas att massan inte ska vara för flytande eller tjock då resultatet då blir sämre. Efter att massan har hällts i formen tillåts den stelna för att sedan stjälpas ur formen som en i stort sett färdig produkt. Dock krävs en del efterbearbetning som exempelvis slipning för att uppnå önskad yta, men på det stora hela är denna tillverkningsprocess ändå billig och produkten är färdig snabbt.

Modern teknik

Tack vare dagens datoriserade industriverkstäder är det enklare än någonsin att tillverka även avancerade komponenter snabbt, och med ytterst små felmarginaler. När det kommer till gjutningen av metaller eller andra material kan man numera använda datorer för att exempelvis göra avancerade simuleringar av processen innan man ens har börjat. På detta sätt kan man simulera hur smältan fyller formen, och därmed veta om man kanske har beräknat lite för mycket eller lite massa utan att behöva upptäcka det när en gjutform full med metallmassa går till spillo. Datorn kan också förutse eventuella defekter som en viss smältmassa riskerar att få, så att man bättre kan förebygga dessa.


Design By Pixelunion