Gjutning

Gjutning i metall plast och betong

Gjutning eller automatsvarvning

Det går att forma metall på så många olika sätt. Ibland så kan valet stå mellan automatsvarvning eller gjutning. Vilket som ska väljas beror givetvis på de kostnader som finns och vad resultatet kommer att bli. Verkstäder som erbjuder metallbearbetning kan ge god vägledning och erbjuda en metod som det går att lita på.

Automatsvarvning är effektivt

Det som ofta talar för automatsvarvning är att det här är en effektiv tillverkningsmetod. Det går snabbt att få fram delar. Svarven kommer att jobba på i enlighet med programmering. På så vis så är det lätt att planera ett projekt. När det ska tillverkas nya delar i svarven så är det bara att ändra inställningar. Med olika svarvverktyg så blir det rätt.

Maskiner som svarvar automatisk har stor kraft men de behöver inte dra stor energi. Det ger en produktion som är kostnadseffektiv. Dessutom så måste man inte hetta upp materialet för att automat-svarva. Svarven kommer att klara jobbet utan hetta och det är också bra.

Gjutning i metall

När man gjuter fram delar av metall så måste man använda sig av en form. Den formen kan förstås användas om och om igen. Det kan också gå snabbt att gjuta men inte alltid så snabbt som automatsvarvning. Det betyder att det kan kosta mer i tid att gjuta metallen.

Om det rör sig om många delar som kan svarvas så kan detta bli bättre än att gjuta. Formen som ska skapas för gjutningen kostar ju också pengar. Men det finns projekt där gjutning av dyra material som aluminium blir det bästa valet.

Rätt val för varje projekt

Olika projekt kan kräva olika tillverkningsmetoder. Även om tidigare produktioner har utförts med hjälp av gjutning så kan automatsvarvning bli ett bättre val för nästa uppdrag. Det är viktigt att ta reda på fördelar med olika metoder och se på kostnader. Om jobbet ändå ska läggas ut på en verkstad som har flera olika typer av maskiner för metallbearbetning så går det ju att diskutera saken.

Alternativt så kanske det är läge att finna en ny samarbetspartner för uppdrag som kan tjäna på att tillverkas med en modern svarv. Det här är viktiga frågor som då och då bör tas upp. Det kan leda till att produktioner blir snabbare, billigare och bättre.

Industriföretag som erbjuder automatsvarvningen kan snabbt ge svar på frågor om kostnader och ledtider. Med facit i hand så blir det mycket lättare att fatta korrekta beslut. Det är något som kan leda till mycket bättre resultat både för verkstad och för slutkund som givetvis vill få högre kvalitet och lägre kostnader.

3 dec 2018


Design By Pixelunion