Gjutning

Gjutning i metall plast och betong

Likvidera aktiebolag och lära ut metallgjutning

Efter många år på verkstaden avslutades det hela på ett rätt så naturligt sätt. Lasse behövde fundera lite på framtiden. Han var inte helt redo att gå i pension men ville ändå likvidera aktiebolag för att göra något annat. Men helst någon som hade med metallbearbetning att göra.

Likvidera aktiebolag med snabblikvidation

Bolaget hade varit vilande under flera år. Lasse tänkte först att något av barnen kanske skulle vilja dra igång verksamheten igen. Men ingen var intresserad av att fortsätta jobbet med metallgjutning och då tyckte Lasse att det var lika bra att avveckla bolaget.

Han hade ingen större lust att själv syssla med avvecklingen. Tankarna om en ny karriär innan pensionen hade börjat ta form. Lösningen blev en snabbavveckling. Lasse kontaktade en bolagsservice för att se vad det skulle kosta. Det blev ingen större kostnad med tanke på att det hela kunde bli klart så snabbt.

På en vecka var Lasse klar med försäljningen. Nu hade han fått ut pengarna för bolaget och visste precis vad han skulle använda dem till.

Metallgjutningskurser i ladan

På Lasses gård fanns det en lada som användes lite som redskapsbod och personlig verkstad. Lasse städade upp och började förbereda för sitt nya liv som lärare i metallgjutning. Han skaffade utrustningen som krävdes för den helgkurs han hade utformat för alla som ville lära sig mer om detta klassiska hantverk.

I början var det få som anmälde sig. Men med tiden spreds ryktet om Lasses trevliga helgkurser i metallgjutning. Det kom folk från andra städer för att få testa. Pensionen fick skjutas upp med flera år. Helgkurserna blev så populära att det snart blev kvällskurser mitt i veckan.

 

1 dec 2019


Design By Pixelunion