Gjutning

Gjutning i metall plast och betong

Gjutning i metall på säkert vis

Gjutning är en process där man smälter ner ett material för att sedan hälla det i en så kallad gjutform där det får svalna och anta hård konsistens igen. Då man arbetar med gjutning i metall så får man många fördelar som till exempel att man slipper sprickor och annat som kan försvaga och försämra slutprodukten. Detta förutsätter förstås att man arbetar på rätt sätt och med rätt teknik för den metall som ska gjutas. Idag så finns det verkstäder som är proffs på metallgjutning och de jobbar på ett sätt som är mycket säkert trots att det handlar om hetta som är otroligt farlig att arbeta med.

Traditionell gjutning i metall

Traditionell gjutning i metall är något som man rentav kan ha som hobby. Det finns de som älskar att själva testa sig fram med metaller och som gärna står hemma i garaget och smälter ner för att forma om. Det här är inget som kan rekommenderas vem som helst för om man inte är försiktig då man jobbar med det smälta materialet så kan det gå riktigt illa. Det gäller att ha rätt skyddskläder och vara väl medveten om hur man ska hantera den smälta massan. Man testar liksom inte med fingret om man har nått rätt temperatur, och skulle det uppstå en farlig situation så måste det finnas utrustning till hands för detta.

Säkra arbetsrutiner

Det krävs proffs för att klara av arbetet med dyra metaller och gjutning av aluminium ser man inte så ofta som hobbyverksamhet. Här handlar det ju om att ta till vara på det dyra materialet på rätt sätt och inte spilla det på tester. På verkstäder så jobbar man med speciella säkerhetsrutiner som ser till att man inte utsätter någon för faror. Man klär sig i arbetskläder som står emot hetta och brand och som samtidigt är tillräckligt smidiga för att man ska klara av att röra sig normalt. Det är också viktigt med skydd för ansikte och ögon så masker är ett måste. De som jobbar med gjutningen av metall får öva sig i säkerheten för att inte glömma bort de viktiga rutinerna och man uppdaterar med nya maskinskydd då det är möjligt.

Kostnadseffektiv produktion

Då det ska vara kostnadseffektivt så vill man se snabbhet och det här är fullt möjligt idag. Det finns dock en risk med att dra upp tempot på gjutning i metall och det är att säkerheten brister. Det här måste man vara medveten om och det är inte alltid en fördel att välja en verkstad som tycks jobba hur snabbt som helst med gjutningen eftersom detta kanske också är en indikation om att man inte får samma kvalitet på de färdiga metallkomponenterna. Med gjutning så får man acceptera att det kan ta lite tid och kosta lite mer att få fram bästa möjliga resultat och högsta kvalitet.


Design By Pixelunion