Gjutning

Gjutning i metall plast och betong

Plastinjects vattensystem räddar världen!

Översvämningar är ganska vanliga. Det kan bero på flera saker. Inte minst på att områden växer och byggs ut på sätt som kanske inte alltid går hand i hand med hur marken ser ut. Men det här råder Plastinject bot på med smarta system för dagvatten.

Med gjutning kan dagvattenkassetter och dagvattenmagasin tas fram i smarta plastmatieral. Det här är ingredienser i kompletta system som leder vatten ut ur trädgården och bort från allmänna platser. Det här kan faktiskt rädda faktiskt liv när det blir översvämning!

Gjutning av dagvattenmagasin

Moderna dagvattensystem tas fram med gjutning. Precis som att det går att gjuta i betong och i metall kan man forma flytande plast på detta vis. När plasten stelnar blir det färdiga delar som ska ingå i ett komplett dagvattensystem under marken.

Det finns stora fördelar med plast som material i systemen som ska ligga under mark. De är:

  • Tåliga och kommer inte att börja rosta såsom produkter av metall kan göra
  • Inte farliga för miljön eller för djur som bor i marken
  • Lättviktiga och därmed mycket enkla att installera
  • Billigare att producera

När översvämningen borde ha varit ett faktum

När det har regnat i flera dagars tid borde översvämningen ha varit ett faktum. Men parkeringar och vägar förblir fria och folk kan röra sig precis som vanligt. Det här är inget som vi tänker på. Vi tar för givet att det går att leva som vanligt trots att regnet öser ner.

Det är systemen med dagvattenkassetter som Plastinject har ordnat med som räddar dagen, och natten! De ser till att vattenmassorna kan transporteras vidare till avlopp eller ut i skog och mark där de inte kommer att skada någon.

Skillnaden är stor

Den som har haft problem med översvämningar på tomten märker snabbt skillnad då dagvattenkassetter installeras i marken. Vattenmassorna som hotat huset försvinner ut från tomten och riskerna för skador försvinner.

Samma sker på allmänna platser där man tidigare har dragits med stora vattenansamlingar vid regnoväder. När Plastinjects produkter finns på plats från start kommer skillnaden inte att märkas men det kan också vara till det bästa.

System som räddar liv

Även om det kan kännas inspirerande att se hur stor skillnad dagvattenmagasin och kassetter gör är det bra mycket bättre att aldrig behöva se problemen som kan uppstå utan. Stora vattenmassor kan inte bara innebära skador på hus och annan egendom.

Stora vattenmassor kan faktiskt också hota livet på människor och djur. När marken blir sank och mycket vatten kommer på en gång finns det flera faror. Att helt undvika dessa från start är bäst. Men om det redan finns tidigare kunskap om farorna i området är det förstås dags att kontakta Plastinject och se till att dagvattensystemet kommer på plats innan nästa regnoväder drar in!

23 okt 2019


Design By Pixelunion