Gjutning

Gjutning i metall plast och betong

Sandgjutning för specifika produktioner

Inom metallindustrin finns en mängd olika tekniker för att ta fram alla de komplexa produkter som behövs i dagens samhälle. Därmed arbetar man hela tiden med att komma på precisa lösningar och produktionssätt som är skräddarsydda utifrån vad som ska tillverkas och hur stora volymer som behövs. Målet är alltid att tillverka en produkt så snabbt som möjligt, till så lågt pris som möjligt, och med bästa möjliga resultat. Sandgjutning är en av dessa metoder som har utvecklats och som lämpar sig särskilt väl för mindre volymer och stora detaljer.

Sandgjutning för specifika produktioner

Alla produkter har olika krav på slutresultat, beroende vad de ska användas till. Exempelvis möbler och hushållsprodukter ska inte bara vara slittåliga och användarvänliga utan måste också hålla hög estetisk nivå för att vara säljbara. Därför är här ytfinish en mycket viktig del i processen. Men för komponenter som inte behöver ha en alltför fin yta så kan sandgjutning vara ett bra alternativ. Detta är en process som är enkel, billig och rakt på sak, och den ger snabbt en färdigt formad produkt som dock inte har en len, glänsande yta såsom många är vana att se metallprodukter. Men då detta inte är relevant är detta en perfekt teknik. Den lämpar sig särskilt väl för stora komponenter, där man får allting gjort i ett enda moment istället för att behöva blanda in en stor mängd maskiner och processer, samt mindre volymer.

Hur går det till?

Sandgjutning är inte ett av dessa löpande band metoder där en maskin spottar ut en färdig produkt varje sekund. Det är också därför den här metoden lämpar sig bättre för mindre volymer där det är viktigare att skapa en exakt komponent i ett enda svep. Det fungerar som så att en ihålig gjutmodell av exempelvis aluminium eller stål med formen som produkten ska ha tillverkas och placeras i en sandbädd. Denna är hårt packad och hålls samman av en form av olja som är bindande. När modellen tas bort har ett hålrum formats i sanden som kan fyllas med smält metall och på så sätt får man produkten samtidigt som gjutmodellen kan användas igen.

Effektivt och billigt

Jämfört med alla avancerade maskiner och den datorteknik som är så utbrett använda på dagens industriverkstäder kan denna metod tyckas nästan simpel. Men faktum är att ibland så ligger det geniala i det enkla, och sandens egenskaper har utnyttjats av människan genom alla tider för att forma, bygga och isolera eller avleda värme. Denna metod är mycket billig och man slipper helt stora avancerade maskiner som kräver konstant underhåll. Visserligen blir ytan av naturliga skäl sträv, lite som sanden själv, men vid behov kan man slipa och göra lättare efterbearbetning av ytan. Men då man väljer denna metod har man av olika anledningar kommit fram till att detta är den mest lämpliga tekniken, och därmed bör även eventuellt lättare slipning vara medräknad i budget.


Design By Pixelunion