Gjutning

Gjutning i metall plast och betong

Gjutning i betong

Gjutning i betong är ett enkelt och billigt sätt att få fram en mängd former, och som kan användas både på hobbynivå och för industri. Då betong är mycket simpelt att framställa och endast består av ballast, cement och vatten men i stelnad form är det ett mycket stabilt och starkt material och därför är gjutning ett populärt alternativ. Betonggjutning används inom bland annat byggnadsindustrin och för att ta fram dekorativa och användbara detaljer till trädgård såsom stora rejäla krukor.

Enkel gjutning i betong

Gjutning i betong är relativt enkelt och kräver inte de typer av avancerade redskap och maskiner som ofta krävs för att ta fram slittåliga produkter. Först och främst behövs en form och denna kan bestå av lite olika material beroende på vad som ska tillverkas, och hur stort. Men silikon och metallnät är vanliga som del av gjutformen. Ska man exempelvis använda betong som del i en gjuten husgrund så används metallgaller som ett sätt att stabilisera och se till att betongen stelnar kring något vilket minskar risken för luftbubblor och ökar dess draghållfasthet. Detta innebär att spänningsbelastningen blir större och betongen med andra ord blir ännu starkare och klarar större påfrestningar. När det kommer till hobbygjutning på mindre nivå är silikon istället ett populärt material, som man enkelt kan ta ur den färdiga betongkomponenten från då den har stelnat.

Betongens egenskaper

Betong som material är stabilt och starkt, men för att produkterna man gjuter verkligen ska blir stabila och starka gäller det att hantera betongen på rätt sätt. Viktigt är att den inte stelnar för snabbt på grund av exempelvis låga temperaturer, då detta kan orsaka sprickor och svagheter. Därför gäller det att välja ett betongrecept som är anpassat för rådande väderlek, så att massan stelnar i lagom takt, samt välja betong av hög kvalitet. Betongens kvalitet avgörs bland annat av hur porös den är, och om den är alltför porös kommer konstruktionen inte att bli tillräckligt stark och pålitlig. Detta är särskilt viktigt för exempelvis brokonstruktioner vars betong ska kunna stå emot enormt tryck under många år, och oprofessionellt gjuten betong eller bristfällig betongmassa kan få katastrofala konsekvenser.

Vackra former billigt

Även om betonggjutning används till stor del inom industrin och för massiva byggnadsprojekt såsom brobyggen och husbyggen så kan man använda samma teknik, om än i mindre skala, för att skapa unika och dekorativa detaljer till hem och trädgård. Gjutna betongkrukor är populära att använda för trädgården och är perfekta för exempelvis träd eller större växter med gedigna rotsystem. Den som är kreativt lagd kan rent av prova att gjuta själv och köpa betong i byggvaruhus som man helt enkelt blandar med vatten till lagom konsistens. Endast fantasin sätter gränserna för vad man kan använda till gjutform, men se till att det inte är något dyrbart och att det enkelt går att ta ur den stelnade betongkomponenten efteråt.


Design By Pixelunion