Gjutning

Gjutning i metall plast och betong

Gjutning i aluminium

Det är inte helt ofarligt att tillverka metallkomponenter med hjälp av gjutning. Den som jobbar med gjutning i aluminium måste ha goda skyddskläder. Den nedsmälta metallen är mycket het och man måste jobba snabbt och målmedvetet för att ta fram de färdiga delarna. Man kan inte säga att den här gjutningen är den mest kostnadseffektiva men den kan ändå vara det bästa valet då man eftersöker hög kvalitet och kanske ska ta fram ett mindre antal produkter eller en viktig prototyp. Aluminium är ju som bekant ett ganska dyrt material som man inte kan riskera alltför mycket spill med.

Gjutning i aluminium för större serier

Det är vanligast att man gjuter aluminium med pressgjutning eller med sandgjutning. Det finns andra metoder som också kan vara riktigt bra men de används av olika skäl mindre än dessa två nämnda. Man väljer pressgjutning av aluminium när det handlar om större serier på åtminstone tusen exemplar per år. Det här är nämligen en metod som kostar lite mer på grund av de dyra verktygen och även på grund av ställkostnader. Om man ska tillverka större komponenter men kanske inte i så många exemplar så lämpar sig sandgjutningen väl för detta.

Faror med gjutning

För att man ska kunna gjuta så måste man smälta ner metallen, och det här kräver höga temperaturer. När man har fått flytande aluminium så kan man hälla detta i en gjutform där massan får stelna och anta den form som man vill ha. Gjutning i aluminium innebär alltså hetta som man måste hantera på ett säkert och metodiskt vis. På metallverkstäder så har man därför särskild utrustning och säkerhetsrutiner som följs noggrant för att tillverkningen inte ska leda till personskador.


Design By Pixelunion