Gjutning

Gjutning i metall plast och betong

Gängsäkring ger den önskade styrkan

 

När vi tillverkar delar och produkter av metall så är målet för det mesta att få en hållbar form. Gjutning i metall är effektiv just för att man får hög kvalitet på objektet. Många gånger så slipper man montering men även då delen som har gjutits i aluminium ska monteras så gäller det att behålla styrkan. Skruvar som används för att få ihop delar ska inte lossna på grund av vibrationer. Med gängsäkring så får man den önskade styrkan. Metoden går ut på att man tätar ihåligheten omkring skruvelementet med ett medel som kommer att stelna. Det här gör att man kan lita på att skruvarna inte blir en risk för en hel konstruktion som måste hålla samman.

Vad är gängsäkring?

Gängsäkring kallas också för skruvlåsning vilket väl beskriver vad detta är. Det handlar i grund och botten om att låsa ett skruvelement så att det inte kan röra på sig. När man inte låser skruvar med medel som loctite så innebär det att de kan vridas och helt skruvas ur. Det här kan ske mycket sakta. Små, små vibrationer som man knappt märker av kan vara tillräckligt för att skruven ska röra sig en aning. Över en längre tid så kan detta leda till att skruven helt och hållet lossnar. Betänk att så sker med flera skruvelement samtidigt. När det handlar om konstruktioner som broar och även möbler så blir ju lösa skruvar en fara.

Medlet som man använder sig för gänglåsning kan ha lite olika kvalitet och karaktär. Ibland så väljer man permanent skruvlåsning som är mycket stark. Då kommer det inte att vara lätt att byta ut skruven. Om man vet att det vid något tillfälle kommer att krävas underhåll och nya skruvar så är det bättre att välja gänglåsningen som går att öppna med rätt verktyg. Permanent skruvlåsning kan nämligen leda till att en del eller produkt förstörs då man med kraft försöker få loss skruvelementen.

En väl planerad produktion

För att gängsäkringen ska bli lyckad så måste hela produktionen vara väl planerad. Precis som att man noga väljer det material som man ska gjuta en del i så måste man från start lägga in gänglåsningen som en del av produktionen. Vid montering så ska detta moment vara med. Det gäller förstås att den som tar hand om monteringsarbetet är väl insatt i hur man låser skruvar på rätt sätt. Det får inte bli fult bara för att man tillför gängsäkringen. Dessutom så bör man inte göra fel då det kan leda till extra arbete med att få loss skruvar igen.

Bearbetning efter gjutningen

Innan man monterar delar för att få färdiga möbler och produkter så gäller det förstås att all bearbetning är klar. Så snart som man är klar med metallgjutning så måste man ta hand om andra bitar som till exempel ytbehandling. Även slitstarka metaller som aluminium kan behöva ett lager med lack för att tåla mer. Ytbehandling handlar ju även om estetik då möbeln ska stå i en butik eller finnas i ett hem. När all bearbetning är klar och man kan montera så kan detta göras på samma verkstad som skötte gjutning i metall eller på annan plats där expertkunskaperna finns.

Skydd mot rost

Precis som att ytbehandlingen är viktig för att skydda metallen mot vatten så kan även gängsäkring skydda mot rost. Skruvelement som inte behandlas med loctite kan ju vara vägen in för både smuts och vatten. När detta händer så riskerar man rostskador och även andra problem om vatten når känsliga delar som kan finnas inuti en produkt. Gänglåsningen blir alltså en mycket viktig behandling med tanke på hur delen eller möbeln kommer att klara kommande påfrestningar. Den gör att hållbarheten ökar och att man får en produkt som förblir snygg oavsett om den står utomhus eller inomhus.

18 jan 2018


Design By Pixelunion